تبلیغات
بورس ژاپن - لندن - امریکا- فارکس - الگوی نردبان موفقیت
ایجاد تغییر و تحول مثبت در زندگی فردی و بالارفتن از نردبان موفقیت در زندگی آرزوی هركسی است. اما به سلامت طی كردن پله های این نردبان مستلزم رعایت شرایط ذیل است:
 


(الف) روی هر پله نباید بیش از حد معمول مكث كرد؛
(ب) پس از پیمودن پله اول، نوبت به پله دوم می رسد؛
(ج) از نردبانی كه پایه اش شكسته است نباید استفاده كرد؛
(د) باید ابتدا جای پا را محكم كرد و سپس قدم بعدی را برداشت؛
(ها) پس از استفاده از نردبان نباید آن راسرنگونش كرد.
و امــا نردبان موفقیت شش پله دارد (شكل 1) كه گذراندن هریك از آنها اگر به درستی و با كیفیت مطلوب صورت گرفته باشد و شرایط پیش گفته رعایت شده باشد به تدریج شما را به پیروزی و كامیابی نزدیك تر می كند:پله اول - خودشناسی و خودباوری: در اینجا شما باید به نداهای درونی كه از اعماق وجودتان برمی خیزد توجه كنید و آرزوهای قلبی تان را دریابید. سعی كنید از طریق تفكر و تجزیه و تحلیل خود، تواناییها و استعدادهایتان را كشف كنید.

وقتی كه وارد جزیره ناشناخته وجود خویش می شوید چیزهای شگفت انگیزی را مشاهده خواهید كرد. سپس خود را باور كنید و به خود، تواناییها و قدرتمندی تان ایمان بیاورید. بگویید: می توانم لذت و احساس خوشایندی كه در هنگام گفتن می توانم در شما پدید می آید با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. اگر شما اطمینانی مطلق كه ناشی از ایمان قوی است در خود به وجود آورید در آن صورت واقعاً به انجام هر كاری قادر خواهید بود ولو اینكه دیگران به غیرممكن بودن آن ایمان داشته باشند پس به خودتان تكیه كنید و همه چیز را از خودتان بخواهید، تنها شما هستید كه سرنوشت خود را معین می كنید. متاسفانه اكثر مردم اشتباهات و اهمال كاریهای خود را در زندگی به گردن تقدیر می اندازند.

پله دوم - هدفگذاری : وجود هدف برای تعیین جهت حركت ما در مسیر زندگی ضروری است. وقتی هدفی روشن و چالش برانگیز در پیش داشته باشیم كه كمترین تردیدی درباره آن به خود راه ندهیم احساسی عالی به مـا دست می دهد.

پس براساس استعدادها، قابلیتهــا و خواسته های واقعی خود اهداف بلندمدتی را برگزینید.

بهتـــر است اهداف چندجانبه ای را در زمینه های علمی و تحصیلی، جسمانی و سلامتی، مذهبی، معنوی، شغلی و مالی و... انتخاب كنید. از این طریق تمام ابعاد وجودی خویش را گسترش می دهید. این اهداف را به طور واضح و دقیق مشخص كرده و حتماً برروی كاغذ بنویسید. زمان لازم برای رسیدن به آنها را تعیین كنید و نیز توجه داشته باشید كه اهداف باید در باورتان بگنجد و شوروشوقی را در شما برای رسیدن به آنها ایجاد كند.

اهداف خود را همیشه همراه خود داشته باشید و هر روز آنها را مرور كنید و از خود بپرسید:

امروز چه كاری (هرچند كوچك) در راستای اهداف خود انجام داده ام؟ و هر از گاهی به بررسی آنها بپردازید شاید متوجه شوید كه اهدافتان خیلی كم بینانه و یا خیلی بلندپروازانه و غیرواقعی است در این صورت به تعدیل آنها پرداخته و حالت متعادلی را به وجود آورید.

پله سوم - برنامه ریزی : برنامه عبارت است از: تعیین اهداف جزئی و كوتاه مدتی - كه در راستای اهداف بلندمدت قراردارند - و راه رسیدن به آنها.

و برنامه ریزی تلاشی ذهنی است كه قبل از تلاش فیزیكی یا اقدام به انجام كار صورت گرفته و راه تحقق این اهداف تفكیك شده را معین می كند.
برای طراحی برنامه ای كارآ و اثربخش باید از تمام واقعیتهای مربوط موجود اطلاع حاصل كرده و با دیدی همه سونگركه فرصتها و محدودیتهای محیطی (بیرونی) و قوتها و ضعفهای فردی (درونی) را مدنظر قرار می دهد برنامه ای مناسب و انعطاف پذیر در جهت نیل به اهداف تدوین كرد.
در یك برنامه خوب فعالیتی كه باید انجام شود، روش انجام، زمان و مكان، منابع لازم و... قید می شود.

پله چهارم - عمل و تلاش آگاهانه: همه انسانهای مــوفق اهل عمل و تلاش اند. كسانی كــــه همواره در مورد اهدافشان سخن سرایی می كنند و هرگز دست به عمل نمی زنند موفقیتی نخواهند داشت. موفقیت هیچ ارتباطی به شانس ندارد. هرچه بیشتر تلاش كنیم و از خود فعالیت و حركت نشان دهیم به همان اندازه به مــــوفقیت نزدیكتر می شویم.

از آنجا كه عمر علاوه بر طول، عرض و عمق هم دارد. هرچه شدیدتر و بهتر كار كنید بیشتر زندگی می كنید، چرا كه به عرض زندگیتان می افزایید و در نتیجه شاداب تر، سرزنده تر و راضی تر خواهید بود. لذا شما باید حركت كنید. حركت باعث رشد و باروری اعتماد به نفس می شود. مستقیماً وارد عمل شوید و دست به اقدام بزنید زیرا كه اقدام ترس را از بین می برد.

بگویید: باید همین الان شروع كنم و شروع كنید صبر نكنید تا اوضاع مساعد شود، زیرا هیچ وقت نمی شود. انتظار برای فراهم آمدن شرایط مطلوب انتظاری است كه تا ابد به درازا می كشد.

در عین حال، باید توجه داشته باشید كه تلاشهایتان آگاهانه، حساب شده و منظم باشد و كارها را از روی فكر و ذكاوت انجام دهید. همیشه به دنبال بهترین راه ممكن باشید. همیشه راه بهتری برای انجام كارها وجود دارد.

پله پنجم - پشتكار و استقامت، صبر و انعطاف پذیری:
الف - پشتكـــار : وقتی كـــه وارد صحنه می شوید و دست به عمل می زنید قسمت عمده ای از كار را به انجام رسانیده اید اما برای تحقق هدف و كسب نتیجه باید حتماً پشتكار به خرج دهید و پیگیر باشید. پیگیری كارها مغز را فعال و امید به موفقیـت را در شـخص بارور می سازد.

اگر در كارها جدیت نداشته بــــــاشیم بی استعدادترین افراد مصمم و بااراده نیز از ما پیشی خواهند گرفت چرا كه فقدان استعداد، با مقاومت، سختكوشی ، نظم ، دقت و صبر وشكیبایی قابل جبران است.

پس عزمی آهنین و راسخ پیشه كنید. هرگز از تلاش و كوشش خسته نشوید، آخرین كلید باقیمانده شاید بازگشاینده قفل در باشد.

 ب - صبر : صبر داشته باشید، نگذارید مشكلات و موانع شما را ناامید كند. از مشكلات درس بگیرید و از هر خطایــی تجربه ای كسب كنید.

ج - انعطاف پذیری: در زمینه راههای رسیدن به هدف تعصب نشان ندهید و به یك راه معین نچسبید. به دنبال هدف نهایی باشید اما در عقاید خود خشك نباشید و قابلیت انعطاف داشته باشید. با دوباره سنجی برنامه هایتان دست به ابتكارات و ابــداعات جدید بزنید و راه حلهای آسانتر و عملی تر را جستجو كنید. وقتی كه صبر و استقامت و انعطاف پذیری از خود نشان دادید كامیابی شما را در برمی گیرد و طعم پیروزی را می چشید.

پله ششم . نتیجه گیری: درصورتی كه پله های قبلی به خوبی پشت سر گذاشته شود نتیجه دلخواه خود بخود به دست می آید حتی اگر نتیجه موجود دلخواه و مطلوب شما نباشد جای هیچگونه ناراحتی و تاسف نیست. اصولاً هر وضعیتی مانند سكه یك روی خوب و یك روی بد دارد، آن روی خــوب را پیدا كنید و جنبه های مثبت را ببینید. شكست ظاهری پلی است به سوی پیروزی حقیقی.


از خود دو سوال بپرسید: 1 - اشكال كار كجا بود؟ 2 - راههای جدید كدامند؟ و مجدداً و خلاقانه تر اقدام كنید.


منابع
1 - كیهان نیا، اصغر راز موفقیت در بازار كار انتشارات پارسیان، 1374.
2 - رضاییان، علی اصول مدیریت انتشارات سمت. 1374.
3 - رابینز، آنتونی بسوی كامیابی - مترجم : مهدی مجردزاده كرمانی، ناشر: مترجم، 1372.
4 - شوارتز، دیوید جادوی فكر بزرگ ترجمه: ثرنا بخت آور.
علیرضا حدادیان : كارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 7 اردیبهشت 1389 توسط سعید حاج حیدری
درباره وبلاگ
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :