تبلیغات
بورس ژاپن - لندن - امریکا- فارکس - بررسی کاربرد تحلیل تکنیکی در بازار سرمایه ایران3

4. فرضیه ها و تخمین مدل

     با توجه به آنچه در بخش های تحلیل تکنیکی و نیز تصریح مدل مطرح شد، فرضیه های این تحقیق به صورت زیر ارائه شده است:

1- تغییرات RSI (DRSI) و نیز اختلاف میانگین متحرک (MA) با قیمت بسته دارای ارتباط معناداری با نوسان های قیمت هستند.

2- شاخص میانگین متحرک ساده و اسیلاتور قدرت نسبی به تنهایی توانایی توجیه نوسان های قیمت را ندارند.

    مدل ارائه شده در این بررسی که بر پایه­ی مبانی اقتصادسنجی ارائه شده است، با استفاده از نرم افزار Eviews، رگرسیون شده و ستاده های نرم افزار برای سه متغیر وابسته با تأخیر زمانی 3 روزه، 7 روزه و 10 روزه در زیر ارائه شده است. بر اساس این ستاده ها فرضیه ها بررسی می­شوند:

الف) با فرض این که همه­ی مشاهده های این مطالعه دارای وزن یکسانی هستند و نیز از مدلF.E استفاده شده است (چون طبیعتاً بین داده های پانل همبستگی وجود دارد) و نیز متغیر وابسته، نوسانات قیمت سه روز آینده (P3) است، که این نتایج بدست آمد:

1- هر دو متغیر توضیحی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار هستند

2- ضریب تعیین(R-Squared)، 47/0 است، که این دو نتیجه تأیید کننده­ی فرض های اول و دوم است. یعنی معناداری متغیرهای توضیحی و نیز توجیه کنندگی ناکامل دو متغیر توضیحی و دو شاخص تکنیکی است. همچنین، prob متعلق به اعتبار کلی رگرسیون (F-Static) نیز در سطح 99 درصد معنادار است.

ب) با فرض اینکه همه مشاهده ها دارای وزن یکسانی هستند و از مدل F.E استفاده شده است ومتغیر وابسته، نوسانهای قیمت 7 روز آینده (P7) است، نتیجه­ی زیر به دست آمد:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) هر دو متغیر توضیحی در سطح اطمینان 99 درصد معنادار هستند.

2) ضریب تعیین (R2) تنها، 17/0 است که بار دیگر بیانگر معناداری متغیرهای توضیحی و توجیه کنندگی ناقص دو متغیر توضیحی است و هر دو فرضیه  پذیرفته می­شوند. همچنین، اعتبار کلی رگرسیون نیز در سطح 99 درصد مورد پذیرش است.

ج) با فرض این که همه­ی مشاهده ها دارای وزن یکسانی هستند و از مدل F.E استفاده شده است و متغیر وابسته، نوسانهای قیمت 10 روز آینده (P10) است نتیجه زیر به دست آمد:
1)  تنها متغیر توضیحی DRSI در سطح اطمینان 99% معنادار است؛

2) ضریب تعیین (R2)، 17/0 است در نتیجه، تنها فرضیه­ی دوم مورد پذیرش قرار می­گیرد و در فاصله­ی زمانی 10 روزه هر دو متغیر معنادار نشده اند (نقض فرضیه اول). همچنین اعتبار کلی رگرسیون در سطح 99% باز هم مورد پذیرش است. به دلیل این که در حالت (ج)، شاخص دوربین- واتسون (Durbin-Watson)، 04/1 شده است و براساس dL و du ( با فرض n  = 20 و k = 2 )، مدل دارای همبستگی است، از مدل SUR استفاده شد که به صورت خودکار همبستگی و واریانس ناهمسانی را رفع می­کند اما،    اشکال های اولیه هم چنان باقی ماند. در نهایت، ضرایب متغیرهای توضیحی برای متغیرهای وابسته P3، P7 و P10 نیز به صورت زیر بوده اند:

P3 = (-4.288) DRSI + (-0.1864) MA

P7 = (-3.864) + (-0.11) MA

P10 = (-3.888) + (-0.0145) MA

 

 

 

 

 

5. نتیجه گیری

       در جریان اصلاح زیرساخت های اقتصادی، تحول بازار سرمایه از ضروری ترین اولویت هاست. سرمایه گذاران مهم ترین بازیگران در بازار سرمایه هستند و تصمیم های آن ها مهم ترین نیروی شکل دهنده­ی بازار است. مهم ترین شیوه های تجزیه و تحلیل در تصمیم های سرمایه گذاری، تحلیل های بنیادی و تکنیکی است که برخلاف تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکی در بازار ایران بسیار نوپاست. مبانی تئوریک حکایت از آن دارند که تحلیل تکنیکی به عنوان مکمل تحلیل بنیادی (ونه جانشین آن) در بازارهایی کاربرد دارد که بتوان در آن روند قیمت را در بازه های خاص زمانی پی­گیری کرد. مطالعات متعدد انجام شده در زمینه کارایی بازار سرمایه­ی ایران موید وجود روند در قیمت ها و رد نظریه­ی گشت تصادفی است. در نتیجه، انتظار می­رود که کاربرد این تحلیل مناسب باشد. به دلیل این که این ابزار تحلیل در سهام پر معامله و پرحجم پاسخگوست، باید برای  شرکت های محدودی قابل بکارگیری باشد. مطابق انتظار، نتایج حاصل از مدل های اقتصادسنجی در این بررسی حاکی از این است که دو شاخص DRSI (تغییرات شاخص قدرت نسبی) و MA (اختلاف میانگین متحرک ساده و قیمت بسته) در توضیح تغییرات قیمت با فاصله زمانی 3 و 7 روزه در سطح 99% معنادار هستند، اما قدرت توجیه کنندگی آن ها پائین تر از 50 درصد است که موید اصل تئوریک دیگری است که شاخص های تکنیکی مکمل هم بوده و در صورت استفاده­ی چند شاخص در کنار هم می­تواند قدرت توجیه بالایی را برای تغییرات قیمت داشته باشند. اما، با اختلاف زمانی 10 روزه تنها متغیر DRSI معنادار شده است. همچنین، اعتبار کلی مدل رگرسیون در هر سه فاصله­ی زمانی و در هر سه مدل تخمینی در سطح 99% مورد پذیرش قرار گرفته است. جالب ترین و منحصر به فرد ترین نکته­ی این بررسی نیز ضرایب متغیرهای توضیحی است که در هر سه سطح زمانی منفی شده اند در حالی که براساس مبانی تئوریک، میان متغیرهای توضیحی و تغییر قیمت ارتباط مثبت وجود دارد. ادبیات بسیار فقیر تحلیل تکنیکی و نیز نکته­ی عجیب حاصل از این بررسی بیانگر لزوم توجه گسترده به این بحث است. 

 
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 31 خرداد 1390 توسط سعید حاج حیدری
درباره وبلاگ
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :