تبلیغات
بورس ژاپن - لندن - امریکا- فارکس - پرورش ذهن برای موفقیت-بخش دوم
ـ در نتایج متمركز شوید

 شما نیاز دارید تا خوش بینی خود را افزایش دهید. مردم موفق پیوسته به اهدافی كه چشم انتظار هستند فكر می كنند می نویسند و طراحی می كنند.

  جهت یابی اهداف قسمت بحرانی از نقطه كانونی فرآیند است. در جهت یابی نتایج شما لیستی از هر آنچه كه باید انجام دهید تهیه می كنید قبل از اینكه شروع كنید شما لیست خود را اولویت بندی می كنید.

مهمترین چیزی كه می توانید انجام دهید انتخاب كنید و سپس تمركز كنید. در انجام یك عمل پشتكار داشته باشید بدون تفریح و حواس پرتی، تا آن كار كامل شود. در اینجا سوالاتی مطرح شده است كه پاسخ به آن ها جهت یابی برای رسیدن به اهداف را مشخص می كند.

1.       با ارزشترین فعالیتهای من چیست؟ چه چیزهایی هستند كه انجام می دهید و به ارزش بیشتر كارهای شما  كمك می كند؟ اگر مطمئن نیستید، یك لیست از همه فعالیت ها و وظایف بنویسید و برجستگی آن ها را مشخص كنید. آن ها را به طور واضح با همكارتان مطرح كنید.

2.       نتایج كلیدی من چه هستند؟ نتایجی كه بی تردید باید بدست آورید چه هستند؟ یك روش عالی برای اینكه وظایفتان را انجام دهید و كارتان را به نحو عالی انجام دهید.

3.       چه می توانم انجام دهم تا یك دگرگونی در كار من باشد؟ این وظیفه ای است كه خود باید انجام دهید. هیچكس قادر به انجام آن نیست.

4.       چگونه از زمان بیشترین استفاده را ببرم؟ این سؤالی است كه باید در هر ساعت از روز از خود بپرسید و پرسیدن و پاسخ دادن به این سؤال كلیدی برای به نقطه اوج رسیدن است.

7 ـ تمركز درباره راه حل ها

 فلسفه خوش بینی و عملكرد بالا كه در قسمت های قبلی درمورد آن صحبت كردیم برای ساختن رویاها است. در این مرحله درباره راه حلی برای مشكلات فكر می كنید. شما فكر می كنید چه می توانید انجام دهید و چگونه مشكلات حل می شوند به جای اینكه در انتظار اتفاقات آینده باشید و یا به دنبال كسی كه قابل سرزنش است، بگردید!

موفقیت

مردم ناموفق بیشتر درباره مشكلات صحبت می كنند. اما فكر كردن درباره مشكلات سبب می شود خیلی منفی، عصبانی و بدبین شوید. و فكر كردن درباره راه حل ها سبب خوش بینی، خلاقیت و مثبت اندیشی می شود.

زندگی از توالی مشكلات تشكیل شده، آن ها پایان نمی پذیرند. آن ها مشابه موج های اقیانوس هستند، یكی پس از دیگری. اگر شما نرمال زندگی می كنید، امروزه زندگی شما مشغول است، شما احتمالاً یك بحرانی از انواع گوناگون مشكلات را هر دو یا سه ماه خواهید داشت. توانایی شما برای حل مشكلات بزرگ موفقیت شما را تعیین می كند. مهم نیست چه شغلی دارید می توانید این عبارت را قیچی كنید و بنویسید «حلال مشكلات» اینكه شما چه كسی هستید و در طول روز چه انجام می دهید  تنها سؤال این است كه چقدر در حل كردن مشكلات خوب پیش می روید؟

مردم خیلی موفق مشكلات بزرگ را حل می كنند و مردم ناموفق مشكلات كوچك را حل می كنند. راه حل مشكلات این است كه فكر كنید و درباره راه حل های ممكن در بیشتر اوقات صحبت كنید. شما باید از خود بپرسید راه حل مشكل چیست؟ چه باید اكنون انجام دهید؟ مرحله بعدی چیست؟ چگونه ما این مشكل را حل كنیم؟ چقدر اثر مخرب آنرا محدود كنیم؟ چگونه می توانیم از اتفاقات دوباره مانع شویم؟

8 ـ وقف كردن خودتان برای یادگیری در تمام عمر

یك مثل غربی هست كه می  گوید: «زندگی شما بهتر می شود، تنها هنگامیكه شما بهتر شوید.» مردم متمایل به نتیجه جهت یابی، مشتاق برای یادگیری و ایده های جدید تمرین می كنند، تكنیك ها، روش ها و استراتژی. آن ها برای اطلاعات جدید عجله دارند. شما ظرفیت زیادی دارید و در بیشتر زمینه ها عالی می شوید. ذهن شما مانند یك ماهیچه است. اگر از آن استفاده نكنید آن را از دست می دهید. در قرن 21 ، آینده متعلق به كسانی است كه در همه چیز صلاحیت دارند. و متعلق به مردمی است كه خیلی خوب كار انجام می دهند.

موفقیت

برای بیشتر بدست آوردن باید بیشتر یاد بگیرید. باید ارزش خود را افزایش دهید. باید ظرفیت خود را برای بهتر شدن افزایش دهید. در حال خواستن باشید هر روز چه می توانم انجام دهم برای اینكه ارزش من بیشتر شود. اینجا  تمرینی ارائه می شود كه می تواند شما را به سمت قله حركت دهد و شما را در آنچه برایتان مهم است موفق سازد.

كنار گذاردن 3 درصد از درآمد برای افزایش قابلیت های شما كافیست. این 3 درصد معجزه آساست. هر تومان كه برای یادگیری و بهتر شدن می پردازید، چند برابر آن به درآمد شما افزوده می شود. این فرمول ساده ای است كه موفقیت مادام العمر را به هراه دارد و می تواند شما را غنی سازد.

شما بیشترین ارزش دارائیتان هستید. توانایی شما به خوب فكر كردن، عمل كردن، كمیت و كیفیت علم و ایده های در دسترس وابسته است. باید دائماً ذهنتان را تغذیه كنید. برای افزایش بیشتر استعدادهایتان باید توانائیهایتان را به روز كنید.

3 كلید برای پرورش جهت یابی وجود دارد. اول یك ساعت یا بیشتر درباره رشته كاری خود مطالعه كنید. دوم از پخش اتومبیل یا واكمن در هنگام رانندگی یا در هنگامی كه به جایی می روید و یا در موقع ورزش، گوش دهید. از این آموزش هنگام رانندگی  معادل  حضور در دانشگاه را بدست می آورید. سوم به هر نیروی مفید و سمیناری كه می توانید پیدا كنید توجه كنید حتی اگر پول زیادی بپردازید یا مساحت طولانی را طی كنید.

9 ـ ده سال زودتر از موعد بازنشستگی استراحت كنید.

دندان سازی را می شناختم كه برای شركت در یك كنفرانس كه در هنگ كنگ اجرا می شد، پول زیادی پرداخت. در یكی از جلسات او تكنیكی از فن دندان سازی را یاد گرفت. بعد از آن سمینار، او آن فن را در مورد دندانهای بیماران اجرا كرد و خیلی زود بعنوان متخصص این فن مشهور شد. بیماران زیادی از مسافتهای دور برای معالجه به وی مراجعه می كردند. 5 سال بعد وی تكنیك خود را فروخت و به عنوان یك میلیونر در 51 سالگی بازنشست شد.

او هرگز بعد از آن كار نكرد. در یك خانه زیبا، مشرف به اقیانوس زندگی می كرد و از یك زندگی شگفت انگیز لذت می برد. او به من گفت كه این روش عملی موفق، مرا به یك دندانپزشك موفق از نسل خودم تبدیل كرد. اگر شما خودتان و آینده تان را باور دارید در رابطه با توانائیهایتان سرمایه گذاری خواهید كرد. هر چقدر بیشتر سرمایه گذاری كنید بیشتر خودتان را باور خواهید كرد. موضوعات مهمی را كه می توانید، یاد بگیرید تا به خود كمك كنید و هدفهای مهمی كه هر روز به آنها فكر می كنید را بدست آورید. مجهول «X» را در زمینه تخصصی از علم یا مهارت خود قرار دهید، درباره آن فكر كنید و هر روز مطالعه كنید. روی علم خودتان به طور ویژه و تخصصی كار كنید، روی خودتان كار كنید مثل اینكه همه آینده شما وابسته به آن است.

10ـ اكنون آن را انجام دهید

دهمین خصوصیت از مردم موفق اقدام  است. امروز تصمیم بگیرید احساسی از ضرورت عمل را در خود تقویت كنید. امروزه همه بی صبر و باعجله هستند. به همین دلیل اغلب مردم سرعت را با كیفیت برابر می دانند. اگر شما سریع عمل كنید آنهایی كه نیاز و خواسته ای از شما دارند به طور خودكار فرض می كنند كه كار شما دارای ارزش بیشتری نسبت به كسی است كه آهسته كار می كند.

 حركت سریعتر شما باعث می شود تجربیات بیشتری بدست آورید. تجربیات بیشتر باعث می شود سریعتر یاد بگیرید، بهتر شوید و در انجام كارهایتان ترقی كنید. هر چه سریعتر حركت كنید اعتماد به نفس شما بیشتر می شود. وقتی با احترام به خود و سربلندی شخصی سریعتر حركت كنید، محبوبیت، ارزش و احترام شما در میان مردم اطراف سریعاً افزایش می یابد.

مردم موفق درباره آینده ایده آل فكر می كنند و تصور می كنند كمال مطلوب آنها، این خواهد بود. پس برای پیوستن رؤیا به واقعیت تلاش می كنند. در نهایت اقدام به عمل در كار و زندگی می كنند و فوراً انجام وظایف خود را شروع می كنند.

آنرا اكنون انجام دهید! اكنون انجام دهید.
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1389 توسط سعید حاج حیدری
درباره وبلاگ
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :