تبلیغات
بورس ژاپن - لندن - امریکا- فارکس - پرورش ذهن برای موفقیت-بخش اول

در این مقاله تمرین هایی ارائه می شود كه اگر آن ها را فرا گرفته روزانه به كار گیرید، شخص خوش بین و مثبتی خواهید بود. هر چه بیشتر در این راه ها تأمل كنید احساس بهتری خواهید داشت و هر چه بیشتر تمرین كنید سریعتر و راحت تر عمل خواهید كرد. و به موفقیت نزدیكتر می شوید.

موفقیت

1_ درباره آینده فكر كنید.

اولین و مهمترین تمرینی كه می توانید داشته باشید، جهت یابی برای آینده است تا بیشتر درباره آینده تان بدانید. این یكی از معمولترین صفات رهبران و انسان های موفق است خصوصاً مردان و زنانی كه در كار, اجتماع یا زندگی شخصی مسئولیت بزرگ یا موقعیت خاصی دارند.

نتایج تحقیقات بر روی  3300 رهبر مشخص شد كه آینده نگری یكی از صفات مشترك در آن ها بوده است. رهبران دید بهتری از آینده برای خود, خانواده و تشكیلاتشان دارند. آن ها در قله پیشرفت خود آینده ایده آلی را می بینند. پس تلاش می كنند تا آن آینده ایده آل را به یك واقعیت در حال و گذشته خود تبدیل كند. رهبران موفق بیشترین زمان خود را به اندیشه درباره آینده اختصاص می دهند. مردم آینده نگر می اندیشند كه به كجا  می روند و آن را با موقعیت كنونی مقایسه می كنند. همچنین به این فكر می كنند كه در آینده چه تغییراتی باید و چه تغییراتی نباید صورت گیرد.

متأسفانه شاید كمتر از 10 درصد از مردم آینده نگرند. اكثر مردم به یكی از این موارد متمایلند: لذت آنی, گذران روز و شب یا در مورد گذشته و اینكه چه اتفاقی افتاده است.

چگونه می توانید بگویید آیا شخص آینده نگری هستید یا نه؟ ساده است! با مطرح كردن این سؤال از دیگران و حتی از خودتان كه زندگی شما در 5 سال آینده چگونه خواهد بود.

مردم آینده نگر یك پاسخ فوری برای این سؤال دارند. آنها می توانند بگویند در 5 سال آینده چه می خواهند و چه كاری می خواهند انجام دهند. آنها تصاویر ذهنی روشنی از كاری كه می خواهند انجام دهند، درآمد،  خانواده، نوع زندگی، سلامتی و سطح موفقیت در سالهای پیش رو دارند.

مردم عادی بندرت به جزئیات آینده فكر می كنند و آینده آنها تیره و مبهم است. اغلب اگر از آنها بخواهید اهداف خود را شرح دهند، رنجور می شوند.

در این رابطه، نظم و ترتیب بسیار مهم است. مردم موفق تصور واضحی از اینكه كه هستند، چه می خواهند و قصد بدست آوردن آن چه را می خواهند، دارند. اما مردم ناموفق همواره سردرگم و بی اطمینان درباره آینده و اینكه كه هستند و چه می خواهند و قصد رفتن به كجا دارند.

برای تمرین اینگونه عمل كنید:

در كمال مطلوب پیوسته نتایج یا راه حلی برای هر مسئله در زندگی تصور كنید. در اینجا برای سه تا پنج سال آینده یا حتی بیشتر برنامه ریزی می كنید و این باعث می شود. یك تصویر ذهنی از نوع زندگی و دوره زندگی خود در هر مقامی كه هستید، بسازید.

موفقیت

به فكر خود اجازه دهید آزاد و شناور باشد.  لحظاتی را تصور كنید كه هیچ محدودیتی ندارید. تصور كنید كه شما همه علوم و تجربه لازم برای كار را دارید. تصور كنید پول زیاد و هر آنچه را میخواهید بدست خواهید آورد. اگر در تصورات خود باور كنید كه می توانید در دنیای واقعی آزادانه رویای خود را  به حقیقت تبدیل می كنید.

یك لیست خیالی بسازید. در این لیست هر آنچه را كه می خواهید زندگی شما در آینده باشد، اهداف و راههای رسیدن به آن را بنویسید.

اگر ازدواج كرده اید اجازه دهید همسر شما لیست خیالی را تكمیل كند.

آینده ای برای خود بسازید كه در آن سریعتر به تصاویر ساخته ذهن خود می رسید. اگر چه شما نمی توانید با موانعی كه هست رو به رو شوید.

2 ــ یك دید 5 ساله بیافرینید.

اهداف را بنویسید و آنها را اولویت بندی كنید.

برای تنظیم یك استراتژی كه شما را به اهداف می رساند از پرسشهایی كه با «چگونه» شروع می شود، استفاده كنید.

موفقیت

 

استفاده منظم از كلمه چگونه مانند پله ای شتابدهنده از ذهن شما است كه موتور استعداد شخص شما را زنده می كند. بهترین دستاورد از فكر كردن به آینده این است كه چگونه می توانید هدفهای آینده را در واقعیتهای كنونی پیاده كنید. و شما نسبت به خود خوش بین تر و مثبت تر خواهید شد. شما انرژی و اشتیاق بیشتری را تجربه می كنید. با جرأت بیشتری ارتباط برقرار می كنید ارتباط بزرگتر و سودمندتر.

3ــ هر روز خود را تست كنید.

هر بخش زندگی یك آزمایش است.انسان همیشه با فراز و نشیب  زندگی و اتفاقات غیر منتظره در حال امتحان است. راه و روشی كه نسبت به  دنیای اطراف واكنش نشان می دهید. مانند امتحان دادن است. شاید بزرگترین امتحان سنجش توانایی برای فكر و گفتگو درباره آینده است و صرف بیشترین زمان درباره آنچه می خواهید انجام دهید و جایی كه می روید. این فكر بایستی نقطه مركزی افكارتان باشد.

4 ــ درباره اهداف خود فكر كنید.

مردم موفق بیشترین زمان خود را به تفكر درباره اهدافشان و اینكه چگونه می توانند آنرا بدست آورند، صرف می كنند. مردم ناموفق زمان زیادی را  در مشكلات و انتقاد از زمان و نالیدن به بخت می گذرانند.

جهت یابی درست برای آینده با دید  طولانی مدت امكانپذیر است. گاه جهت یابی آنقدر دقیق است كه آشكارا آنرا لمس می كنید. مردم بی هدف مثل كسانی اند كه  مجازات آنها كار كردن است. آن هم برای مردمی كه به دنبال اهدافشان هستند.

موفقیت

كلید تنظیم كردن اهداف این است كه آنها را بر روی كاغذ بیاورید. مردان و زنان موفق با یك خودكار در دستشان فكر می كنند. و قبل از آنكه اهداف را با چشم ببینید به آنها شكل می دهید . اهداف قابل لمس و بهم پیوسته و موضوعی برای كاربری مثبت و مشخص می شود. نوشتن اهداف ذهن مثبت شما را فعال می كند و به شما انرژی می دهد همچنین توانایی های شما را بالقوه می كند.

یكبار پروژه را كنترل و تمرین می كنید آنوقت قادر خواهید بود تا گام بردارید و پیشرفت كنید. طوری كه ممكن است در دو سال و حتی در ده سال گذشته چنین پیشرفتی نداشته باشید.

7 گام برای تنظیم اهداف

1.       تصمیم بگیرید واقعاً در زندگی چه می خواهید بدست آورید. اكثر مردم این عمل ضروری را انجام نمی دهند.

2.       آنچه می خواهید به طور واضح و مشخص بنویسید. آنرا قابل اندازه گیری سازید. هدفی را كه ننویسید یك نقشه خیالی است و انرژی به دنبال آن وجود ندارد.

3.       یك فرجه برای اهداف خود تنظیم كنید. ذهن ناخودآگاه شما روی هدفهای مشخص هر لحظه پیشرفت می كند.

4.       یك لیست از آنچه كه می خواهید بدست آورید تهیه كنید. به لیست خود هر چیزی از وظایف جدید و فعالیتهای نو كه می خواهید اضافه كنید لیست خود را تا هنگامیكه كامل شود نگه دارید.

5.       لیست خود را در یك نقشه سازمان دهید كه شما چه نیاز دارید تا ابتدا انجام دهید و چه چیزی بعداً تصمیم بگیرید كه چه و چگونه باید انجام دهید، نقشه را اصلاح كنید تا كامل شود.

6.       با نقشه عمل كنید. هر چیزی را انجام دهید، نه هر چیز را، اما شروع كنید. شگفت انگیز است كه چه تعدادی از مردم شكست می خورند زیرا آنها بدون نقشه كار كرده اند.

7.       تصمیم بگیرید هر روز چه كاری انجام دهید كه شما را به هدف نزدیكتر كند. این نظم و ترتیب در عمل است كه شما را قادر می سازد هر روز  مقدار حركتتان را بهبود بخشید. عمل روزانه انگیزه شما را افزایش می دهد و به شما انرژی می دهد. این نیت، عمل روزانه، می تواند در اطراف زندگی شما بچرخد. یكبار كه شما تصمیم بگیرید و هدفهایتان را بنویسید، در همه اوقات صبح، ظهر و شب به آنها فكر می كنید. و تنها سؤالی كه می پرسید این است كه چگونه می توانید آنها را بدست آورید.

5 ــ سر سپردن به انجام امری و برتری طلبی

سومین حالت برای موفقیت گرایش به برتری است. مردم موفق در آنچه كه انجام می دهند خیلی خوب هستند شما باید همیشه در انجام كارهایتان خیلی خوب  باشید. مهم نیست چقدر كوشش و فداكاری لازم است و مهم نیست چقدر زمان می گیرد. شما بایستی بلند شوید، مسئولیت بپذیرید و خودتان را سرویس دهید. اگر می خواهید مسیری از زندگی را شروع كنید. در ابتدا لازم است در زندگی كمك كنید. یك تصمیم بگیرید تا در آنچه كه انجام می دهید عالی باشید و سپس آنرا در مسیر زندگی بدست آورید. دوم در این مسیر توقف كنید، یك تصویر وابسته به موقعیت در پیشرفت شخصی بسازید و سپس برگردید و فیلم خود را تماشا كنید. مسیر اصلی را پیدا كنید و در آن باقی بمانید. یك قدم از دیگران جلوتر گام بردارید. چیزهای جدید در هر روز یاد بگیرید و تمرین كنید. به سمت جلو حركت كنید هیچ جنبشی را از دست ندهید خبر خوب اینكه مسبر زندگی هرگز بسته نمی شود آن 24 ساعته باز است.

هر كسی می تواند آنچه بیشتر مهم است بدست آورد. خواسته خود را به عنوان هدف قرار دهید آنرا بنویسید یك نقشه بسازید و روی آن هر روز كار كنید یك هفته، یك ماه، یك سال از حالا شما به اطراف آن نگاه خواهید كرد و مطمئن باشید از پیشرفتی كه در طول زندگی خود می كنید متعجب می شوید.

 
نوشته شده در تاریخ دوشنبه 26 مهر 1389 توسط سعید حاج حیدری
درباره وبلاگ
نویسندگان
آرشیو مطالب
پیوندهای روزانه
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
كل مطالب : عدد
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :